• tr
 • en
 • ru
Menü
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade etmektedir.  Tüketici hukukunda mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Hizmet ise  bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama
dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Ayıplı mal veya hizmet ise tüketicinin kullanmak amacıyla satın aldığı malda veya hizmette meydana
gelen ve maldan/hizmetten tamamen ya da gerektiği gibi yararlanılmasını
engelleyen eksikliklerdir. Böyle bir durumla karşılaşan tüketicinin, satıcıya karşı ileri sürebileceği haklar mevcuttur. ITO Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde, tüketici hukukunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara dair verilen başlıca hizmetler aşağıdaki şekildedir:

 • Ayıplı mal nedeniyle ödenen bedelin iadesi davası açılması
 • Ayıplı malın ayıpsızı ile değiştirilmesi talepli dava açılması
 • Edim imkansızlığı nedeniyle tazminat davası açılması
 • İmalatçının hukuki sorumluluğuna gitmek amacıyla dava açılması
 • Kapıdan satış sözleşmesinin iptali ve yapılan ödemelerin iadesi için dava açılması
 • Devremülk sözleşmesinden dönme ve yapılan ödemelerin iadesi için dava açılması
 • 2014 öncesi kullanılan banka kredilerinin masraflarının iade alınması
 • Sıfır alınan araçta meydana gelen sorunlar nedeniyle bedel indirimi talebine yönelik ihtar çekilmesi ve dava açılması
 • Satış bedelinin iadesi davası açılması
 • Satış sözleşmesinin iptali ve ödenen paranın iadesine yönelik dava açılması
 • Ayıplı mal ve hizmet nedeniyle borcun bulunmadığına dair menfi tespit davası açılması
 • Ayıplı mal ve hizmet nedeniyle malın bedelinde indirim yapılmasına yönelik dava açılması
 • Satın alınan malın veya hizmetin ayıplı çıkması nedeniyle tüketici hakem heyetine başvuru yapılması
 • Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz edilmesi
 • Ayıplı mal ve hizmet nedeniyle manevi tazminat davası açılması

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar