• tr
 • en
 • ru
Menü
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisadi hayatla yakından ilişkili olan hukuki işlem ve fiiller ile ticari faaliyetlerden doğan işlem ve fiillere ilişkin esasları dikkate alan hukuk dalı ticaret hukukudur.  ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından, ticaret hukuku alanında verilen başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Konkordato davası açılması ve konkordato sürecinin yürütülmesi
 • Faturaya dayalı ihtiyati haciz kararı alınması
 • Senede dayalı ihtiyati haciz kararı alınması
 • İhtiyati haciz nedeniyle uğranılan zararın ödenmesi istemli dava açılması
 • Senedin / çekin zayi olduğundan bahisle dava açılması ve çekin /senedin senedin iptalinin sağlanması
 • Haksız rekabetin tespiti ve men’i davası açılması
 • Yöneticilerin sorumluluğunun tespiti davası açılaması
 • Ticaret siciline tescil davası açılması
 • Tasarrufun iptali davası açılması ve alacaklıdan kaçırılan malların iptali sayesinde alacağının tahsilinin sağlanması
 • Sözleşmenin feshi ve çeklerin iadesi davası açılması
 • Kooperatif genel kurul kararının iptali davasının açılması
 • Kooperatiften haksız çıkarılmaya karşı dava açılması
 • Ortağın müdürlük yetkisinin kaldırılması amacıyla dava açılması
 • Şirketin feshi ve tasfiyesi istemli dava açılması
 • Şirket hissesinin devrine dair işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Cari hesap alacağının tahsili amacıyla dava açılması
 • Sözleşmenin haksız feshi nedeniyle kar mahrumiyeti ve manevi tazminat davası açılması
 • Sözleşmeye aykırılık nedeniyle fesih ve tazminat davası açılması
 • Şirket yöneticisinin sorumluluğu nedeniyle tazminat davası açılması
 • Zorunlu mali trafik sigortasından kaynaklı zararların maddi ve manevi tazminatın, destekten yoksun kalma tazminatının tahsili amacıyla dava açılması

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar