• tr
  • en
  • ru
Menü
Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından verilen başlıca hizmet, limited ve anonim şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesidir. Şirket danışmanlığı verilebilmesi için birbirinden farklı alanlarda uzman avukatları bünyede barındırmayı ve farklı hukuk departmanlarına sahip olmayı gerektirmektedir çünkü küçük bir şirketin dahi bir çok hukuki alanda hukuki problemi doğmaktadır. Bu problemlere çözüm sunabilmek için ise hukuk bürosunun kapsamlı hizmet verebilecek yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından şirket danışmanlığı kapsamında verilen başlıca hizmetler aşağıdaki şekildedir:

  • İş hukuku alanında; şirket çalışanlarının özlük dosyalarının düzgün tutulmasının sağlanması, işçi ile yapılacak sözleşmelerin doğru bir şekilde hazırlanması,  iş güvenliği açısından işyerinde gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, ikale sözleşmelerinin usulüne uygun düzenlenmesi, arabuluculuk sürecinin yürütülmesi, işçinin verdiği zararlar nedeniyle tazminat davası açılması.
  • Vergi hukuku alanında; vergi idaresi tarafından şirket aleyhine başlatılacak vergi incelemelerinde sürecin yürütülmesi, şirket aleyhine yapılacak tarhiyat ve cezalara karşı dava açılması, vergi uzlaşması sürecinin yürütülmesi, özel esaslara(koda) alınan şirketin özel esaslardan(kod’dan) çıkartılması, hata ile alınan vergilerin şirkete iadesinin sağlanması ve şirketin diğer vergi problemleri ile ilgili olarak vergi davalarının açılması.
  • Ticaret ve borçlar hukuku alanında;  şirketlerin kuruluş ve genel kurul toplantıları ile kararların usulüne göre alınıp alınmadığının denetlenmesi, ticari işlemlerin ve evrakların usulüne uygun yapılmasının sağlanması, ticari ilişkinin diğer tarafına yapılacak bildirimlerin hazırlanması ve ihtarnamelerin gönderilmesi, mal/hizmet alım/satım sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere görüşmelerine katılınması, konkordato ve diğer koruma yollarının kullanması, marka ve fikri mülkiyet korumalarının sağlanması ve ihlallerinin önlenmesi, ortakların kendi aralarında ve şirkete karşı olan uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, sözleşmelerin ihlalinden kaynaklanan zararların tazmini için davaların açılması.
  • İcra hukuku alanında; şirketin çek, bono, faturaya dayalı ve belgesiz alacakları için icra takibi başlatılması ve alacağın tahsili için cebri icra/ haciz yoluna başvurulması, borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz uygulanması, borçlunun işlediği “mal kaçırma”, “taahhüdü ihlal” gibi suçlara karşı icra ceza mahkemesinde dava açılması, çekin karşılıksız çıkması halinde icra ceza mahkemesinde ceza dava açılması, şirket nezdinde yapılacak haksız hacizlere karşı gerekli itirazların yapılması ve istihkak dava açılması.
  • Gayrimenkul hukuku alanında; gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya satımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,  şirket adına teminat ipoteği alınması, tapu iptal ve tasarrufun iptali davalarının açılması ve yürütülmesi.
  • İdare hukuku alanında; idare tarafından şirkete kesilen cezalara karşı itiraz edilmesi ve  iptal davası açılması, ihale mevzuatından kaynaklanan usulsüzlüklere karşı iptal davası açılması, idarenin haksız işlemlerine karşı iptal ve zararın tazmini için tam yargı davası açılması.
  • Ceza hukuku alanında; şirket çalışanlarının işlediği “görevi kötüye kullanma” gibi suçlara karşı savcılığa şikayette bulunulması ve açılan kamu davasının takibi, şirkete karşı işlenen diğer suçlara karşı şikayette bulunulması ve süreci takibinin yapılması

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar