• tr
  • en
  • ru
Menü
Maden Hukuku

Maden Hukuku

Madenler, milyonlarca yılda oluşan ve yenilenemeyen yeraltı kaynaklarındandır.

Maden kanunları, ülkedeki madencilik faaliyetlerini düzenleyen ve devletin madencilik sektörünün geliştirilmesine ilişkin politikalarının araçlarını sağlayan yasal araçlardır. Maden Kanunu, haklar, yükümlülükler, idari ve yasal işlemler, idari ve yasal kuruluşlar vasıtasıyla devletin madencilik politikasının yaşama geçirildiği ana metindir. Ülkemizde Maden Hukuku, 1985 yılında kabul edilen 3213 sayılı Maden Kanunu ile düzenlenmiştir.

ITO Hukuk ve Danışmanlık bünyesinde maden hukuku alanında verilen başlıca hizmetler şöyledir:

  • Rödovans sözleşmesinin hazırlanması.
  • YTK ile hukuki sürecin takibi.
  • Ruhsat devir sözleşmesinin hazırlanması
  • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından kesilen para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması.
  • MAPEG tarafından hukuka aykırı olarak reddedilen taleplerin iptali için dava açılması.
  • Madencilik faaliyetine ilişkin taşeronluk sözleşmesi hazırlanması.
  • Daimi nezaretçi sözleşmesinin hazırlanması.

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar