• tr
 • en
 • ru
Menü
Kira Hukuku

Kira Hukuku

Taşınır ve taşınmazların kiralanması, özelikle taşınmazların konut ve iş yerlerinin kiralanması ve bu ilişkilerden doğacak uyuşmazlıklar “kira hukuku” kapsamına girmektedir.

Kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar sulh hukuk mahkemelerinde yürütülmekte olup iyi hazırlanacak bir sözleşme, uyuşmazlığın doğmasını engelleyecek ve yargı yoluna başvurarak gereksiz yere zaman ve masraf harcanmasının önleyecektir.

Kira hukuku kapsamında ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından verilen hizmetler başlıca aşağıdaki şekildedir:

 • Konut kira sözleşmesinin hazırlanması
 • İş yeri kira sözleşmesinin hazırlanması
 • Taşınır malların kiralanmasına dair sözleşme hazırlanması
 • Tarım alanlarının kiralanmasına dair sözleşme hazırlanması
 • Kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik ihtarname hazırlanması
 • İcra alacağının tahsili
 • İcra alacağının ödenmemesi nedeniyle tahliye davası açılması
 • Kira bedelinin uyarlanması davası açılması ve yürütülmesi
 • Kira bedelinin tespiti davası açılması ve yürütülmesi
 • Kiralananın durumunun tespitinin yargı yolu ile yaptırılması
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması
 • Kira sözleşmesine aykırılıklar nedeniyle tazminat talebi
 • Kiracının iflası nedeniyle tahliye davası açılması ve yürütülmesi
 • Kiralananın kiracı tarafından 3. kişiye kiralanması halinde tahliyesi istemli dava açılması
 • Kiracının çıkmasından sonra taşınmazın durumunun saptanması amacıyla dava açılması
 • Kiracının ölümü nedeniyle tahliye davası açılması
 • Kira süresi dolmadan önce çıkma/hor kullanma nedeniyle tazminat davası açılması
 • Kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshi davasının açılması

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar