• tr
 • en
 • ru
Menü
İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. İşçi ile işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar nedeniyle ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından verilen başlıca hizmetler aşağıdaki şekildedir:

 • İşçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesine dair ihtarname hazırlanması ve gönderilmesi
 • Fesih hakkının kötüye kullanılması sebebiyle tazminat davası açılması
 • Genel tatil ücretinin tahsili istemli dava açılması
 • Hizmet süresinin tespiti amacıyla dava açılması
 • Deneme süresi için ücret istemli dava açılması
 • Devralan işverenin sorumluğu sebebiyle devralan işverene karşı dava açılması
 • Emeklilik nedeniyle fesihlerde hak kazanılan işçi alacaklarına yönelik dava açılması
 • Hizmet tespiti davasının açılması ve yürütülmesi
 • İhbar tazminatı ve kıdem tazminatının tahsili amacıyla dava açılması
 • Fazla mesai ücretinin ödenmesi istemli dava açılması
 • Cezai şart alacağına ilişkin dava dilekçesi örneği
 • Belirli süreli iş sözleşmesinde iş sözleşmesinin süresinden önce feshi halinde işten ayrılma nedeni ile açılan tazminat davası
 • Basamak yükseltme istemli dava açılması
 • Askerlik nedeniyle haklı fesih sonrası işçi alacaklarına dair dava açılması
 • Gerçek maaş üzerinden hizmet tespiti davası açılması
 • İş kazası nedeniyle tazminat ödenmesi talepli davası açılması
 • İş kazasının tespiti davası açılması
 • İşe iade istemli dava açılması
 • İşe iade davasının lehe sonuçlanması halinde fesih tarihinde kıdem ihbar ve izin ücreti ödenmiş ise fark kıdem, ihbar tazminatı ve izin ücreti alacağına ilişkin dava açılması
 • İş gücü kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazimat davası açılması
 • İşçi alacaklarına dair dava açılması
 • Ölümlü iş kazası nedeniyle tazminat davası açılması, yürütülmesi ve tazminatın tahsilinin sağlanması
 • Alt işverenler – taşeron firmalarda geçen hizmetler için asıl işverene karşı dava açılması
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, noksan alınan ücret alacağı, yıllık izin ücreti, resmi-dini bayram tatili ücreti
 • İşveren vekili olarak davaların yürütülmesi
 • Fesih bildirimine karşı ihtarname ile cevap verilmesi
 • Grevin kanun dışı olduğuna dair tespit davası açılması

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar