• tr
 • en
 • ru
Menü
İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişinde uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir.

ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından idare hukuku kapsamında verilen başlıca hizmetler aşağıdaki şekildedir:

 • Hukuka aykırı atama kararlarının iptali için dava açılması
 • Aylıktan kesme disiplin cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali için dava açılması
 • Belediye encümeni kararının iptali için dava açılması
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali için dava açılması
 • Devlet memurluğundan çıkarma işlemine karşı dava açılması
 • Ehliyetin (sürücü belgesinin) geri alınması cezasının iptali davası açılması
 • Hizmet kusuru nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılması
 • İdare tarafından verilen zararın tazminini sağlamak amacıyla dava açılması
 • idari para cezasının iptali için davası açılması
 • İmar düzenleme işleminin iptali için dava açılması
 • İnşaat ruhsatı verilmesine ilişkin işlemin iptali davasının açılması
 • İptal edilen idari işlemler nedeniyle uğranılan zararın tazminine yönelik dava açılması
 • Yol yapım çalışması sırasında oluşan zarar giderlerine ilişkin tam yargı davası açılması
 • Yıkım kararı ve kesilen cezanın iptali amacıyla dava açılması
 • Terör eylemi sırasında oluşan zararın giderilmesine ilişkin tam yargı davası açılması
 • İdari eylem nedeniyle oluşan zararın tazminine yönelik dava açılması
 • İdariye yapılan başvuruların zımnen reddi işlemlerinin iptali davalarının açılması
 • Soruşturma izni verilmesi işlemine karşı dava açılması
 • İdarenin disiplin cezası kararlarının iptali için dava açılması
 • Kamulaştırma kararının iptali davasının açılması

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar