• tr
  • en
  • ru
Menü
İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İcra hukukunda verilen hizmetin temel amacı, alacağa bir an önce kavuşulmasıdır. Bu kapsamda verilen hizmetler:

  • Faturaya, çeke, bonoya, cari hesaba, mahkeme ilamına, hakem heyetine veya borcun olduğunu gösterir herhangi başka bir belgeye dayanarak veya belgesiz olarak icra takibi başlatılması.
  • İcra takibi başlatmadan önce ihtiyati haciz yolunun değerlendirilmesi gerekiyorsa mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınması.
  • Borçlunun mal varlığını araştırılması. Bu kapsamda; borçluya ait menkullerin, gayrimenkullerin, 3. şahıslardaki hak ve alacakların sorgulanarak tespit edilmesi ve haciz işlemleri için ilgili kurumlara, bankalara, gerçek kişilere haciz müzekkerelerinin gönderilmesi.
  •  mahkemeleri ve genel mahkemelerde itirazın iptali, imzaya itiraz, şikayet, çek cezası, tahliye davalarının açılması ve takibi.
  • Geçici aciz vesikasının alınması
  • Hacizli malların satışının yapılması ve açık artırma oturumlarında temsil
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılması

Yine; borçlu veya alacaklı müvekkilin karşı taraf ile yapacağı sulh anlaşmaları, taahhüt ve protokollerin düzenlenmesi ve süreç yönetimi, konkordato süreci,  icra hukuku kapsamında sunulan hizmetlerdendir.

Tüm bunlarında yanında, haksız olarak başlatılan icra takiplerine muhatap olan kişilerin korunması ve borçtan kurtulması, borca ve imzaya itiraz edilmesi, aleyhine haciz işlemi uygulanmaması, aşkın hacze itiraz edilmesi hususunda ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından hizmet verilmektedir.

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar