• tr
 • en
 • ru
Menü
Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikir ve sanat eserleri (FSE) hukuku, eserlere, sahiplerinin haklarına ve korumaya ilişkin kuralların tümünü içerir. FSE’nin özünde edebiyat, müzik ve sanat eserleri yer alır. Zamanla, bilim ve sinema, sonra da maket, harita el işi, süsleme gibi uygulamalı sanatlar, daha sonra koreografi ve pandomima, son olarak da bilgisayar programları ile veri tabanları bu hukukun kapsamı içine alınmışlardır. Bir eserin sahibi onu meydana getirendir. Eser sahibinin manevi ve mali hakları bulunmaktadır. Bu hakların korunması için ITO Hukuk ve Danışmanlık bünyesinden, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında verilen başlıca hizmetler aşağıdaki şekildedir:

 • Fikri ve sınai haklar ile ilgili tespit davası açılması
 • Tecavüzün ref’i, maddi ve manevi tazminat davası açılması
 • Haksız rekabetin men’i, maddi ve manevi tazminat davası açılması ve takibi
 • İptal, hükümsüzlüğün tespiti ve sicilden terkin davası açılması
 • Marka hakkında verilmiş TPE Y. İDK(Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) kararının iptaline ilişkin dava açılması
 • Marka sicilden terkini, markanın hükümsüzlüğü, markanın kullanımının men’i davası açılması
 • Marka tescilinin reddine ilişkin kararın iptali davası açılması
 • Markanın hükümsüzlüğünün tespiti davası açılması
 • Markanın sicilden terkinini sağlama amaçlı dava açılması
 • Tecavüzün men’i, maddi ve manevi zararın tazminine dair dava açılması
 • Tescil başvurusunun reddine dair kararın iptaline ilişkin dava açılması
 • TPE kararının iptali ve tescil talebinin kabulü davasının açılması
 • TPE YİDK(Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) kararının iptaline ilişkin dava açılması
 • TPE YİDK(Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) kararının iptali ile tesciline karar verilmiş olması halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi davasının açılması
 • Endüstriyel tasarım hakkında tecavüzün tespiti, durdurulması, önlenmesi davası açılması ve yürütülmesi

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar