• tr
 • en
 • ru
Menü
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

ITO Hukuk ve Danışmanlık, tarafından hazırlık soruşturması da dahil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerin hassasiyetleri de dikkate alınmak suretiyle, adaletin tesisi için her türlü yasal başvuru yolları ivedilikle ve özenle takip edilmektedir.

İç hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında  müvekkil menfaatleri  gerektirdiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süreçleri de titizlikle takip edilmektedir.

Ceza hukuku kapsamına giren ve ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından verilen hizmetler aşağıdaki şekildedir:

 • Soruşturma aşamasında şüpheli ile birlikte emniyet ve savcılık ifadesine katılma.
 • Suçtan zarar görenler adına Cumhuriyet savcılığına şikayette ve suç duyurusunda bulunulması.
 • Ceza yargılamasında ilk derece mahkemesinde sanığın savunmasının yapılması.
 • Kovuşturma aşamasındaki dosyalar için mütalaa yazılması.
 • Tutukluğa itiraz için gerekli başvuruların ve itirazların yapılması.
 • Tutuklu bulunan sanığın cezaevinde ziyaret edilmesi ve sürekli iletişimin sağlanması.
 • Haksız geçen tutukluluk süresi için tazminat davasının açılması.
 • Hatalı verilen yargı kararlarına karşı istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru yapılması.
 • Hak ihlallerine karşı Anayasa Mahkemesine ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapılması.
 • Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz edilmesi.
 • Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz başvurusu yapılması.
 • Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz başvurusu yapılması.
 • Bilirkişi raporuna itiraz edilmesi.
 • Haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası açılması ve bu davaların yürütülmesi.
 • Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi başvurusu yapılması.
 • Yakalama kararına itiraz edilmesi.
 • Duruşma gününün öne alınması başvurusu yapılması.
 • Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz yapılması.
 • Tutukluluğun devamına ilişkin karara itiraz yapılması.
 • Soruşturmanın genişletilmesi başvurusu yapılması.
 • Kanun yararına bozmanın gerektiği durumlarda kanun yararına bozma başvurusu yapılması.
 • Uzlaştırma kapsamına giren suçlarda uzlaştırma yapılması.
 • Gözaltı kararına itiraz edilmesi.
 • Tutuklu kalınan sürenin cezadan mahsubu başvurusu yapılması.
 • Mahkemelerde verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yollarına başvuru yapılması.
 • Cumhuriyet savcılığına şikayet ve suç duyurusunda bulunma.

Müşteki ve müdafi vekili olarak aşağıdaki suçların davalarında müvekkillerin temsil edilmesi:

 • Hayata karşı suçlar
 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
 • Hürriyete karşı suçlar
 • Şerefe karşı suçlar
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
 • Malvarlığına karşı suçlar
 • Uluslararası suçlar
 • Çevreye karşı suçlar
 • Genel tehlike yaratan suçlar
 • Kamunun sağlığına ve güvenliğine karşı suçlar
 • Genel ahlaka karşı suçlar
 • Aile düzenine karşı suçlar
 • Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar
 • Adliyeye karşı suçlar

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar