• tr
 • en
 • ru
Menü
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Toplumun yapı taşı olan aile gerek Anayasa gerekse Medeni Kanun tarafından koruma altındadır. Aile bağlarının kurulması, bozulması, erişkin olmayan küçüklerle ilgili konuların birçoğu aile hukuku tarafından düzenlenir.

Aile hukuku kapsamına giren ve ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından verilen hizmetler aşağıdaki şekildedir.

 • Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolünün hazırlanması ve davanın yürütülmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarının yürütülmesi
  • Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talebi,
  • çocukların velayeti,
  • nafaka,
  • eşler arasındaki mal rejimine göre malların tasfiyesi,
  • eşyaların aynen iadesi ve bedelinin ödenmesi konularında çözüm odaklı temsil
 • Yadım nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakasının bağlanmasına, arttırılmasına, azaltılmasına veya kaldırılmasına yönelik dava açılması
 • Boşanma sonrasında çocuğun velayeti kendisine verilmeyen tarafın çocukla kişisel ilişki kurulması veya bu ilişkinin yeniden düzenlenmesinin yürütülmesi
 • Yabancı mahkemede verilen boşanma kararlarının Türk mahkemelerinde tanınması ve tenfizi davalarının yürütülmesi
 • İddet süresinin kaldırılması başvurusu
 • Kadının boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilmesi veya bu iznin iptali başvuruları
 • Ayrılık kararı verilmesi başvurusu
 • Ayrılık süresinin sona ermesinden sonra tarafların bir araya gelememesi nedeniyle boşanma davası açma ve bu davaları yürütme
 • Mutlak butlan nedeniyle evliliğin feshi işlemleri
 • Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi işlemleri
 • Eşler arasında mal rejiminin değiştirilmesi
 • Konutun aile konutu olarak tahsis edilmesi ve tapuya şerhinin verilmesi
 • Eşlerin birlikte yaşamalarına ara verilmesi talepleri
 • Evlat edinme işlemleri
 • Soybağının kurulması ve reddi işlemleri
 • Evlilik birliğinin giderlerine katılmaya eşin borçlularının ifayı diğer eşe yapmaları başvurusu
 • Nişanın haksız yere bozulması sonucu maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesi
 • Nişanın bozulması üzerine hediyelerin iadesi davası
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu kapsamlarında koruyucu ve önleyici tedbir kararları alınması
 • Boşandığı eşin soyadını kullanma izin talebi
 • Evlilik dışı doğan çocuğun velayetinin alınmasına ilişkin dava açılması
 • Velayetin değiştirilmesine ilişkin dava açılması

Bizimle iletişime geçmek için yandaki butona tıklayın.

İletişim
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

İncele

Maden Hukuku

Maden Hukuku

İncele

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

İncele

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

İncele

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

İncele

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İncele

Aile Hukuku

Aile Hukuku

İncele

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

İncele

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İncele

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

İncele

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İncele

Kira Hukuku

Kira Hukuku

İncele

İş Hukuku

İş Hukuku

İncele

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İncele

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

İncele

Dökümanlar