• tr
  • en
  • ru
Menü
Hakkımızda
Işık&Taşkınsu&Onat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Hakkımızda

ITO Hukuk ve Danışmanlık'ın temeli, 1990 yılında Av. Şenol Alaaddin Işık tarafından atılmıştır. 2007 yılında Av. Mehmet Emrah Taşkınsu ile yapılan ortaklık sonucu, hem hizmet alanı genişlemiş hem de büyüme ivme kazanmıştır. 2018 yılında ise ortaklığa Av. Emre Burak Onat katılmış ve yapı, daha dinamik bir hale ulaşmıştır.

ITO, 1990 yılına dayanan tecrübeyi, güncel bilginin takibi ve uygulamasıyla birleştiren bir avukatlık bürosudur.

12 kişilik kadrosuyla başta; alacakların tahsili ve icra sürecine bağlı olarak ortaya çıkan davalar, işçi-işveren uyuşmazlıkları, hukuki sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme sürecini yürütülmesi, vergi uyuşmazlıklarını çözümü, zararların tazminine yönelik hukuki yollara başvurulması, fikri mülkiyetin korunması, şirket ortakları arasındaki hukuki sorunların çözümü, konkordato sürecinin yönetilmesi alanlarında hizmet vermekte ve bu suretle, bir şirketin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmeti tek bir noktadan sağlayarak ağırlıklı olarak, şirket danışmanlığı faaliyeti yürütmektedir. Bunun yanında; ceza yargılamasında müdafilik, haksız idari işlemlere karşı idari yargıda dava açılması, boşanma ve mal paylaşımı gibi aile hukuku davalarında  da alanında uzmanlaşmış avukatlarca hizmet verilmektedir.

Hukuki alanlara göre uzmanlaşmanın yanı sıra sektörlere göre de uzmanlaşma sağlanmıştır. Örneğin; madencilik, inşaat, demir-çelik, akaryakıt, start-up, taşımacılık, turizm, sigorta, organizasyon sektörlerinde faaliyet gösterilen firmalara uzun yıllardır danışmanlık verildiği için bu sektördeki hukuki sorunlara nitelikli çözümler sunulmaktadır.

Verilen hizmetler, 300 m2 çalışma alanına sahip, Ankara Çankaya'da merkezi konumda bulunan ofisten yürütülmektedir. Ayrıca başta; İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Van illeri olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde bağlantılı ofisler bulunmakta ve bu ofisler sayesinde Türkiye'nin her noktasında aynı kalitede hizmet verilmektedir.

Gerektiğinde her dilden çevirmen desteği alınmakla birlikte bünyesinde bulunan ve İngilizce, Rusça, Fransızca konuşabilen/yazabilen avukatlar sayesinde uluslararası alanda da gerekli hukuki destek sağlanmakta; başta Slav ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerde bağlantılı ofisler bulunmaktadır.

Hedeflenen; avukatlık hizmetini, teknolojik gelişmelerden faydalanarak hızlı, saydam, etkili ve denetlenebilir halde sunmaktır. Bu amaca hizmet etmek için "değişen mevzuatın düzenli takibi ve sektörel bazlı olarak müvekkillerin bilgilendirilmesi",   "sorunlara hızlı ve etkili müdahale", "sorun üzerinden detaylı ve titiz bir ön hazırlık ile risk ve olasılıklar hakkında müvekkilin bilgilendirilmesi", "finansal konularda müvekkillere karşı tam şeffaflık", "iş süresince gelişmelerden müvekkillerin hızlı, tam, doğru ve düzenli şekilde bilgilendirilmesi" ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından benimsenen temel ilkelerdir.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi incelemesi ile başlayan süreçte yönlendirme yapılmas

Maden Hukuku

Maden Hukuku

Madenler, milyonlarca yılda oluşan ve yenilenemeyen yeraltı kaynaklarında

Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

ITO Hukuk ve Danışmanlık tarafından verilen başlıca hizmet, limited ve

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

Sözleşmeler hukuku, borçlar hukuku altında bir dal olmakla birl

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan
ama&cced

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İktisadi hayatla yakından ilişkili olan hukuki işlem ve fiiller ile ticar

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Toplumun yapı taşı olan aile gerek Anayasa gerekse Medeni Kanun tarafında

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı bo

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

ITO Hukuk ve Danışmanlık, tarafından hazırlık soruşturması da dahil o

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Taşınmazlara dair sahip olunan hakları ve borçları inceleyen ve ta

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişinde uygulanan kamu hukuku kural

Kira Hukuku

Kira Hukuku

Taşınır ve taşınmazların kiralanması, özelikle taşınmazların k

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düze

İcra – İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku

İcra hukukunda verilen hizmetin temel amacı, alacağa bir an önce kavu

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

Fikir ve sanat eserleri (FSE) hukuku, eserlere, sahiplerinin haklarına ve ko