• tr
  • en
  • ru
Menü

ANAYASA MAHKEMESİ VERSUS İLK DERECE MAHKEMESİ – RAUNT 2

Olayı anlatmadan önce soruyu hemen sorayım, “ilk derece mahkemeleri veya idare, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucu verdiği kararları uygulamaz ise ne olur?”

 

Olayımızda ilk rauntta, Anayasa Mahkemesi, “suçun işlendiğine dair ‘kuvvetli belirti’nin soruşturma mercilerince yeterince ortaya konmadığı” gerekçesiyle, “kişinin tutuklanmasının hak ihlaline neden olduğuna” karar vermiş ve ihlalin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğini ceza mahkemesine göndermişti.

 

Ceza mahkemesi ise “Anayasa Mahkemesinin ‘görev gaspı’ yaptığını, ilk derece mahkemesi yerine geçerek delilleri değerlendiremeyeceğini ve davanın esasına giremeyeceğini, ayrıca Anayasa Mahkemesinin ilk derece mahkemesine emir ve talimat veremeyeceğini” söyleyerek tutukluluğun devamına karar verdi.

 

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine 2. başvuru yapıldı. Mahkeme, aşağıda linkini vermiş olduğum* ve bugünkü (19.03.2018) Resmi Gazetede yayımlanan kararında, “Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması sebebiyle kişinin Anayasal hakkının ihlal edildiğine ve tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle hak ihlalinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin ceza mahkemesine gönderilmesine, ayrıca kişiye 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine” karar verdi.

 

Mevcut halde, ilk başta sorduğum sorunun cevabı, “tekrar hak ihlali olduğuna karar verilir ve ayrıca bu sefer 20.000 TL manevi tazminata hükmedilir” şeklinde oluyor.

 

Peki, şimdi soru şu, “bu karar da ceza mahkemesince uygulanmaz ise ne olacak?” veya tazminatı ödemesi gereken idare, “mahkeme dahi kararı uygulamazken ben neden tazminat kararını uygulayayım?” diyebilir mi?

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180319-4.pdf