• tr
  • en
  • ru
Menü

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1.MADDESİ ile   Değişiklik yapılan kanun ve ilgili maddesi:   6100…

Covid19 salgının ve vaka sayısının hızla arttığı şu günlerde, birçok bölgede lokal karantinalar da uygulanmaya başlamıştır. Lokal karantina uygulanan yer işyeri…

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. MADDESİ ile   Değişiklik yapılan kanun…

İşveren Açısından Koronavirüs…

-Koronavirüsün Hukuki Niteliği Nedir? Ülkemizde halihazırda görülen Koronavirüs (COVİD-19) salgını, iş hukukunu ilgilendiren önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda,…

7226 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLЕ GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERE VE YENİLİKLERE İLİŞKİN TABLO   İLGİLİ HÜKÜM DÜZENLEME ESKİ HALİ DEĞİŞİKLİKLER…

Corona Virüsü (COVID-19)’nün…

Corona Virüsü (COVID-19)’nün Ticarete Etkileri ve Bu Etkilerin Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Değerlendirme Çin’de ortaya çıkan ve tüm…

    A-KORONAVİRÜSÜN HUKUKİ NİTELİĞİ Ülkemizde halihazırda görülen Koronavirüs (COVİD-19) salgını, iş hukukunu ilgilendiren önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu…

Karşılıksız Çek Hükümlülerine…

  Bilindiği üzere kanuni ibraz süresinde ibraz edilen çek hakkında “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında adli para cezasına, adli…

İş Sözleşmelerinde Deneme…

 1.İlgili Mevzuat Hükmü 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 15: “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme KAYDI KONULDUĞUNDA, bunun süresi EN ÇOK İKİ…

Yargı paketi olarak bilenen "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 24.10.2019 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Kanun ile gelen…

Özel okulda çalışan öğretmenlerin haklarını alamamaları ve mağdur edilmeleri sık rastlanan bir durum. Peki özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz ne gibi haklara sahipler…

Özellikle insan kaynakları uzmanlarını ve iş hukuku alanında çalışanları yakında ilgilendiren, kısmen yeni denilecek bir kanunumuz var: Türkiye İnsan Hakları ve…

7101 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” bugün (15.03.2018) Resmi Gazetede yayımlandı.   Söz konusu Kanun…

7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (torba kanun) 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Torba kanunun…

Olayı anlatmadan önce soruyu hemen sorayım, "ilk derece mahkemeleri veya idare, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucu verdiği kararları uygulamaz ise ne…

7101 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” bugün (15.03.2018) Resmi Gazetede yayımlandı.   Söz konusu Kanun…

7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (torba kanun) 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Torba kanunun…

VERGİ KAÇAKÇILIĞINDA “HEM…

Yazar: Emre Burak ONAT Yaklaşım / Mayıs 2016 / Sayı: 281 / s. 254-263 I- GİRİŞ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS)’nin Ek 7…

VERGİ KAÇAKLIĞI SUÇUNDA…

I- GİRİŞ Vergi suçlarından biri olan kaçakçılık suçu Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan…

Bazı OECD Ülkelerindeki…

Yazarlar: Y. Burak ASLANPINAR*                   Emre Burak ONAT**   Yaklaşım / Haziran 2016 /…

Here, where people don speak my language and all the customs seem super strange I had to ask for help and…