• tr
  • en
  • ru
Menü

İnfazı Hakkında Kanunda…

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. MADDESİ ile   Değişiklik yapılan…

Corona Virüsü (COVID-19)’nün…

Corona Virüsü (COVID-19)’nün Ticarete Etkileri ve Bu Etkilerin Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceğine İlişkin Değerlendirme Çin’de ortaya çıkan ve…

Make Sure To…

Here, where people don speak my language and all the customs seem super strange I had to ask for help…