• tr
  • en
  • ru
Menü

İnfazı Hakkında Kanunda…

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. MADDESİ ile   Değişiklik yapılan…

Karşılıksız Çek Hükümlülerine…

  Bilindiği üzere kanuni ibraz süresinde ibraz edilen çek hakkında “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında adli para cezasına,…

Birinci Yargı Paketi…

Yargı paketi olarak bilenen "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 24.10.2019 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Kanun ile…

ANAYASA MAHKEMESİ VERSUS…

Olayı anlatmadan önce soruyu hemen sorayım, "ilk derece mahkemeleri veya idare, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucu verdiği kararları uygulamaz ise…

VERGİ KAÇAKÇILIĞINDA “HEM…

Yazar: Emre Burak ONAT Yaklaşım / Mayıs 2016 / Sayı: 281 / s. 254-263 I- GİRİŞ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS)’nin Ek…

VERGİ KAÇAKLIĞI SUÇUNDA…

I- GİRİŞ Vergi suçlarından biri olan kaçakçılık suçu Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede vergi kaçakçılığı suçunu…